BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

Photobucket
Photobucket

XUÂN

Photobucket

MENU CHÍNH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

BẢN ĐỒ

Photobucket
Photobucket

THI VIOLYMPIC

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 7/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > THÔNG TIN THÔNG BÁO >

HƯỚNG DẪN THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG

 

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             

      Số: 51/PGD&ĐT                                 Tam Kỳ, ngày 15 tháng 01 năm 2013

  V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi

   giải toán trên Internet cấp trường

         năm học 2012-2013


Kính gởi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố.


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và căn cứ Công văn số 8328/BGDĐT- GDTrHngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp trường, huyện, tỉnh qua Internet; nay Phòng GD&ĐT Thành phố hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán trên Internet cấp trường (Violympic) năm học 2012-2013 như sau:

I. Thể lệ:

1. Điều kiện dự thi:

- Học sinh học khối lớp nào thì đăng ký dự thi ở khối lớp đó.

+ Cấp Tiểu học: Học sinh đang học tại trường từ lớp 1 đến lớp 5.

+ Cấp THCS:  Học sinh đang học tại trường từ lớp 6 đến lớp 9.

- Học sinh được chọn dự thi Cấp Trường phải là thành viên của ViOlympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi Cấp Trường.
         - Họ và tên học sinh phải đúng với danh sách học sinh của lớp
(Lưu ý tên học sinh trên ViOlympic phải gõ tiếng Việt có dấu).
        2.  Lựa chọn vòng thi và thời gian thi:
        - Vòng thi cấp Trường là vòng thi số 11. Thời gian tổ chức thi từ 7h30 ngày 16/01/2013 đến 17h ngày 21/01/2013
(Không tổ chức thi vào ngày chủ nhật).
        - Các trường có thể chọn chia ca thi như sau:

Ca thi

Khối lớp

Thời gian thi

Ca 1

3 ; 5

7 h15 đến 9h15

Ca 2

1 ; 2  và 4

9h30 đến 11h30

Ca 3

7 ; 9

13h15 đến 15h15

Ca 4

6 ; 8

15h30 đến 17h30


- Khi tổ chức thi các trường phải đảm bảo việc lập danh sách thi, hội đồng thi, tổ chức thi, tạo mã thi như hướng dẫn trên trang www.violympic.vn
        - Trường hợp các trường chưa kịp tổ chức thi cấp trường ở vòng thi 11, thì có thể chọn tổ chức thi ở vòng thi 13 hoặc vòng thi số 14. 
      
II. Tổ chức thi: 
      
1. Thành lập Ban tổ chức:

- Ban tổ chức cấp trường do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập. Thành phần Ban tổ chức gồm:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng.

+ Phó trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

+ Hai uỷ viên thường trực: Một là giáo viên Tin học và một là Tổ/ nhóm trưởng chuyên môn có am hiểu về cuộc thi.

+ Uỷ viên: Một số giáo viên có am hiểu về cuộc thi.

2. Nhiệm vụ Ban tổ chức:

- Ban tổ chức cấp trường có trách nhiệm phát động cuộc thi.

- Kiểm tra thường xuyên danh sách học sinh dự thi của trường và các thông tin hướng dẫn về cuộc thi trên website: www.violympic.vn.

- Tổ chức cuộc thi cấp trường, kiểm tra kỹ điều kiện dự thi của học sinh để khỏi ảnh hưởng đến quyền lợi của HS sau này.

- Phát thưởng cho học sinh đạt giải, báo cáo kết quả cuộc thi đúng thời gian quy định.

- Có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng và lập hồ sơ cho học sinh đăng ký dự  thi các cấp cao hơn.

3. Lập mã số thi:

- Trưởng ban tổ chức giao cho Ban thư ký tạo mã số thi cho từng đợt thi, mỗi đợt thi phải được thiết lập một mã số riêng theo quy định của chương trình.

- Mỗi mã số thi được bảo mật trong phong bì niêm phong và chỉ mở phong bì có mã số sử dụng cho vòng thi trước giờ thi 15 phút sau khi học sinh đã vào phòng thi.

4. Bố trí phòng thi:

- Các phòng thi được bố trí tại phòng máy tính của trường hoặc một phòng học nào đó nhưng phải đảm bảo nguồn điện và đường truyền Internet ổn định, đảm bảo tốc độ và phải đảm bảo các điều kiện: khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/ lượt. Có máy tính dự phòng để đổi máy cho học sinh khi gặp sự cố.

- Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.

- Mỗi phòng thi phải bố trí đủ hai giám thị để hướng dẫn, giám sát học sinh thi và có biên bản thi. Trong biên bản ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình (nếu nộp bài trước) khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh.

III. Khen thưởng- Báo cáo:

- Tùy theo tình hình thực tế, các trường cần tổ chức phát thưởng kịp thời các học sinh đạt giải để động viên, khích lệ học sinh.

- Sau khi thi, các trường nộp toàn bộ hồ sơ của cuộc thi về PGD&ĐT trước ngày 27/01/2013. Các hồ sơ gồm:

+ Danh sách giám thị, biên bản phòng thi.

+ Báo cáo công tác tổ chức và thống kê kết quả thi (các mã số đã sử dụng, số lượng phòng thi và số lượng máy đã phục vụ thi, tổng số HS thi theo từng khối lớp và số lượng lớp/ khối hiện có của trường, những khó khăn và rút kinh nghiệm về kỳ thi).

Sau ngày này, đơn vị nào không nộp hồ sơ về PGD&ĐT coi như không dự thi cấp thành phố.


Trên đây là hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán trên Internet cấp trường (Violympic) năm học 2012-2013,Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc.


  Nơi nhận:                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường TH, THCS (để thực hiện);                           PHÓTRƯỞNG PHÒNG
- Lưu VT, TCM.

(Đã ký và đóng dấu)


                                                                            Nguyễn Thị Tâm HiềnNhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lý @ 07:19 25/01/2013
Số lượt xem: 156
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến