BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

Photobucket
Photobucket

XUÂN

Photobucket

MENU CHÍNH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

BẢN ĐỒ

Photobucket
Photobucket

THI VIOLYMPIC

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 7/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > THÔNG TIN THÔNG BÁO >

LỊCH THI HỌC KỲ I

XEM

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             

    Số:       /QĐ-PGD&ĐT          Tam Kỳ, ngày  27 tháng 11 năm 2012

Về kế hoạch kiểm tra học kỳ 1
     năm học 2012-2013

Kính gởi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.


  Thực hiện kế hoạch số 4710/SGDĐT- GDTrH ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013; nay Phòng GD&ĐT Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra học kì 1, năm học 2012-2013 theo kế hoạch sau:

1.Thời gian tổ chức kiểm tra

Từ ngày 18/12/2012 cho đến hết ngày 29/12/2012. Tuy nhiên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Công nghệ trường có thể linh động bắt đầu tổ chức kiểm tra từ ngày 12/12/2012.

2.Hình thức kiểm tra:

- Đề kiểm tra ra theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm sao cho phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn.

- Đối với bộ môn Âm nhạc: Kết hợp kiểm tra giữa lý thuyết và thực hành.

3.Cấu trúc đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra nên dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức và theo ma trận đề qui định. Môn Tiếng Anh 6,7,8 có phần kiểm tra nghe (đĩa CD).

- Thời gian làm bài các môn Ngữ văn, Toán và Mỹ thuật lớp 6,7,8,9: 90 phút, các môn còn lại: 45 phút.

4.Nội dung kiểm tra:

Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức-kỹ năng, phân phối chương trình từ tuần 1 đến tuần 16 thực học,  các nội dung được điều chỉnh, giảm tải không kiểm tra.

5. Ra đề, sao in đề và chấm bài kiểm tra:

a) Đối với 3 môn lớp 9:Toán, Ngữ văn, và Tiếng Anh:

- SGD&ĐT ra đề chung cho toàn tỉnh. Đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận, đề kiểm tra môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

b) Đối với các môn học khối 6, 7, 8 và các môn còn lại của khối 9(trừ các môn kiểm tra theo đề của Sở):

- Phòng GD&&ĐT ra đề chung cho toàn thành phố các môn Toán, Ngữ văn, và Tiếng Anh 6,7,8. Các môn còn lại Phòng GD&ĐT giao cho các trường THCS ra đề và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Mỗi trường thành lập Ban sao in đề do Hiệu trưởng hoặc P.Hiệu trưởng làm Trưởng ban, các thành viên sao in không có con và em ruột đang học các lớp THCS.

+ Việc ra đề theo đúng các yêu cầu trên và sao in đề phải được tiến hành an toàn, bảo mật tuyệt đối.

+ Bài kiểm tra phải cắt phách và tổ chức chấm nghiêm túc, cần thống nhất đáp án chấm của mỗi loại bài trước khi tổ chức chấm.

+ Các trường có có nhu cầu cần Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phô tô giúp đề kiểm tra, cần báo cáo bằng văn bản và qua hệ điều hành cho Tổ chuyên môn về số lượng đề từng môn trước ngày 02/12/2012.

c) Nộp các đề kiểm tra học kỳ I:

+ Đối với các môn Văn, Toán, Anh 6,7,8,9:

Các trường có trách nhiệm ra mỗi môn/ khối 02 đề đề nghị có chất lượng và theo những yêu cầu đã nêu trên. Nộp ma trận đề, đề và hướng dẫn chấm đề nghị về PGD&ĐT chậm nhất ngày 05/12/2012(qua trang web của Phòng GD&ĐT).

+ Đối với các môn còn lại:

Các trường nộp ma trận đề, đề và hướng dẫn chấm các môn do trường  ra về PGD&ĐT chậm nhất ngày 05/01/2013 (qua trang web của Phòng G

 

PHÒNG GIÁO DUC TAM KỲ                     LỊCH THI HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                NĂM HOC :2012-2013

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài


Thứ ba

18/12/2012

Sáng

Ngữ văn 8

Sử 8

90 phút

45 phút

7 giờ 10

9 giờ

7 giờ 15

9 giờ 5


 

Chiều

Ngữ văn 7

Sử 7

Vật Lý 7

90 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

15 giờ

15 giờ 55

13 giờ 15

15 giờ 5

16 giờ


Thứ tư

19/12/2011

Sáng

Ngữ văn 6

Địa Lý 6

MT 6

90 phút

45 phút

45 phút

7 giờ 10

9 giờ

9 giờ 55

7 giờ 15

9 giờ 5

10 giờ


 

Chiều

Toán 8

Hóa 8

90 phút

45 phút

13 giờ 10

15 giờ

13 giờ 15

15 giờ 5


Thứ năm

20/12/2012

Sáng

Ngữ văn 9

Địa Lý 9

90 phút

45 phút

7 giờ 25

8 giờ 15

7 giờ 30

8 giờ 20


 

Chiều

Toán 7

C dân 7

M Thuật 7

90 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

14 giờ 50

15 giờ 45

13 giờ 15

14 giờ 55

15 giờ 50


Thứ sáu

21/12/2011

Sáng

Toán 9

Sinh Vật 9

90 phút

45 phút

7 giờ 25

9 giờ

7 giờ 30

9 giờ 5


 

Chiều

Toán 6

Sinh 6

Vật Lý 6

90 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

15 giờ 5

15 giờ 55

13 giờ 15

15 giờ 10

16 giờ


Thứ bảy

22/12/2011

Sáng

Tiếng Anh 9

Sủ 9

Lý 9

45 phút

45 phút

45 phút

7 giờ 25

8 giờ 15

9 giờ 5

7 giờ 30

8 giờ 20

9 giờ 10


 

Chiều

Tiếng Anh 8

Địa 8

C dân 8

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

14 giờ 5

14 giờ 50

13 giờ 15

14 giờ 10

14 giờ 55


Thứ hai

24/12/2011

Sáng

Tiếng Anh 7

Sinh 7

Địa 7

45 phút

45 phút

45 phút

7 giờ 10

8 giờ 5

8 giờ 55

7 giờ 15

8 giờ 10

8 giờ 60


 

Chiều

Tiếng Anh 6

Sử 6

C Dân 6

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

14 giờ

14 giờ 55

13 giờ 15

14 giờ 5

15 giờ


Thứ tư

26/12/2012

Sáng

Hóa 9

C Dân 9

45 phút

45 phút

7 giờ 10

8 giờ

7 giờ 15

8 giờ 5


 

Chiều

Lý 8

Sinh 8

M Thuật 8

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 10

14 giờ

14 giờ 55

13 giờ 15

14 giờ 5

15 giờLƯU Ý:

* GIÁO VIÊN:


 • Giáo viên coi thi đi đúng giờ ( Sáng: 7 giờ; chiều: 13 giờ ).

 • Trong buổi thi giáo viên không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng

 • Học sinh vi phạm quy chế thi , tùy theo mức độ giáo viên phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý và ghi vào biên bản. Có đề nghị hình thức kỷ luật.

 • Khi hết giờ làm bài giáo viên mới cho học sinh ra khỏi phong thi.

 • Giáo viên đánh STT bài thi đúng theo STT danh sách phòng thi.


 • HỌC SINH:


 • Học sinh vào phòng thi phải đúng giờ, trể 15 p không được dự thi.

 • Đảm bảo tác phong đội viên.

 • Muốn tham gia phát biểu, hoặc ra khỏi phòng thi phải được sự đồng ý của giáo viên coi thi.

 • Tuyệt đối không được đem điện thoại di dộng vào phòng thi, không đem tài liệu vào phòng thi, mọi trường hợp vi phạm quy chế thi đều bị xử lý theo định của BGD&ĐT


 • Môn Thể Dục, Nhạc, Tin, Công Nghệ, M Thuật thi tuần 17 ( Thi theo  buổi  dạy, mỗi phòng thi GV ra 2 đề )

 • Môn Nhạc thi lý thuyết và thực hành, môn MT thi 90 p ( Thi tuần 17 và 18 ).


                                                                    Tam Kỳ ngày 3/12/2012

                                                                            P Hiệu trưởng

                                                                            VÕ TẤN ĐÔNGNhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lý @ 09:35 06/12/2012
Số lượt xem: 111
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến