BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

Photobucket
Photobucket

XUÂN

Photobucket

MENU CHÍNH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

BẢN ĐỒ

Photobucket
Photobucket

THI VIOLYMPIC

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 7/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > CÁC ĐỀ KIỂM TRA >

kiểm tra 1 tiết tin 7

Họ và tên:……………………………..                     BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp:…………………                                           Môn Tin 7 – Tuần 8

Đề 1: 

I. Em hãy khoanh tròn vào ý nào em cho là đúng nhất :(5đ)

Câu 1: Các dữ liệu sau, đâu là dữ liệu số:

  a. +123,453               b. *25000              c. ^25.000.000               d. &65

Câu 2: Ô tính là:

  a. Vùng giao nhau giữa hàng và cột                    c. Là cặp tên hàng và cột

  b. Vùng giao nhau giữa tên hàng và tên cột        d. Là cặp hàng và cột

Câu 3. Khi gõ 5+7 vào một ô tính thì kết quả trên ô tính đó là:

  a. 5+7               b. 12                  c.=5+7                   d. Không nhận được gì.

Câu 4. Đâu là địa chỉ ô tính?

  a. OW65000               b. WI5000                      c. A2:B3                     d. DF65500

Câu 5: Trong những công thức sau, công thức nào cho kết quả khác với các công thức còn lại (với A5=8, D4=2)

  a. =A5+A5-D4^D4           b. =A5+8-D4*D4        c. =A5x2 – 2^D4             d. =14

Câu 6: Để kích hoạt trang tính ta thực hiện:

  a. Nháy chuột vào trang tính.                                           c. Nháy chuột vào nhãn trang tính

  b. Nháy chuột vào vùng giao nhau giữa hàng và cột                 d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl-A

Câu 7: Công thức nào sau đây đúng.

  a. =15,023+9/3+4.000               b. =4x2+6x2             c. =3*4-11/0        d. =(2+3)2-6

Câu 8: Để lưu một trang tính trong chương trình bảng tính  ta thực hiện lệnh nào sau đây:

  a. File \ Open                         b. File \ Save          c.File \ New                 d. File \Print

Câu 9: Font chữ Times New Roman sẽ kết hợp với bảng mã nào sau đây?

  a. 15-TCVN 3                          b. 23 – Vietware_X

  c. 39 – VN Unicode                d. 29 – VNI-WIN

Câu 10: Em hãy cho biết  trình tự các bước nhập công thức nào sau đây là dúng:

  a. Chọn ô tính; Gõ dấu bằng; Nhập công thức; Nhấn Enter

  b. Nhập công thức; Chọn ô tính; Gõ dấu bằng; Nhấn Enter

  c. Chọn ô tính; Nhập công thức; Nhấn Enter

  d. Gõ dấu bằng; Nhập công thức; Chọn ô tính; Nhấn Enter

II.Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (2đ)

  a. .............................gồm các ............................................................. Là miền làm việc chính của bảng tính.

  b. ..................................một nhóm các ô liền nhau tạo thành vùng hình chữ nhật.

  c. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được .............................................................., dữ liệu kí tự được ...................................................................... trong ô tính.

  d. Trang tính được kích hoạt có đặc điểm: …………………………................................................ …………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………...........................

III. Bài tập:

 1) Giả sử nhập lần lượt các giá trị trong các ô A1, B2, C3 là 3, 2, 4. Tính giá trị trong các ô C4 và D4 biết: (1đ)

 a) E4 = A1^B2+C3^D4-A1^B2*B2=7                       b) E5=A1*C4+C3^B2*B2-C4=38

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Ghi công thức tính ĐTB của 4 học sinh bên dưới. Biết KT miệng, KT 15 phút hệ số 1, KT 1 tiết hệ số 2, Thi HK hệ số 3. (2đ)

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................

-----Hết-----

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lý @ 10:20 30/10/2012
Số lượt xem: 131
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến